Bokslutsmöte

30 September 2020 kl. 18.00–21.00

Enligt rådande temporär lagstiftning kan man också delta genom ett ombud.

Ombudet bör vara medlem i Handelsgillet och ha en skriftlig fullmakt.

Mötet hålls i Paasitorni, Paasivuorigatan 5 A i Siltasaari-salen. Ingen servering.

Det finns 100 platser.

ANMÄL DIG HÄR

Paasivuorigatan 5 A


Plats
Paasitorni, Siltasaari-salen
Paasivuorigatan 5 A

Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors