Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond inklusive Skråväsendet uppgår till fantastiska 251 390,78 euro.
GOTT NYTT ÅR!


Program

Januari 2021

Fredag
1.1
12:00

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.

Info

Klubben fick stämningsbelysning

Idag har elva stycken golvlampor packats upp och skruvats ihop. Största delen kommer att placeras i Klubben.

Medlemsavgiftsfakturan 2021

Handelsgillet kommer via medlemsregistret Desky sända ut årets medlemsavgiftsfaktura i början av nästa vecka.

Hotellet och yttertaket är nu godkända av myndigheterna

De nya klubbutrymmena och Festsalen godkändes redan tidigare och inom kort står resten, främst innergård och portgång, i turen att granskas.