Medlemsavgiftsfakturorna har idag skickats

16.02.2024 kl. 11:42
Enligt valmötets beslut är medlemsavgifterna för 2024 följande:

Ordinarie medlem 140 euro (här ingår tidigare års- och seniormedlemmar)
Junior (20–30 år) 70 euro
Ständig medlems kansliavgift (frivillig) 40 euro

Handelsgillet kan ha juniormedlemmar, ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar och understödande medlemmar.