Extra föreningsmötet den 23.1

23.01.2024 kl. 09:26

Handelsgillet beslutade nästan enhälligt vid sitt extra föreningsmöte på tisdagen att stöda styrelsens förslag till ändring av stadgarna, så att könsbegränsningen slopas. En medlem av över hundra närvarande motsatte sig på oklara grunder förslaget.

Detta var ett slutgiltigt godkännande, då redan det ordinarie föreningsmötet den 23 november i fjol enhälligt omfattade förslaget. Mötet beslöt också att omedelbart ta i bruk de av PRS förhandsgranskade nya stadgarna.

- Det är fint att vi nu kunde ta detta naturliga steg, säger Christian Borenius, ordförande för Handelsgillet.