Valmötet den 23.11

23.11.2023 kl. 19:36

Handelsgillet beslutade enhälligt vid sitt ordinarie föreningsmöte på torsdagen att stöda styrelsens förslag till ändring av stadgarna så att könsbegränsningen slopas. För ett slutgiltigt godkännande krävs ännu ett andra möte som omfattar förslaget.

Vid den första behandlingen gällande styrelsens förslag till ändring av paragraf 4 som säger vem som kan bli medlem godkändes nu enhälligt att enskilda personer, oberoende av kön, kan bli medlemmar.

- Ett klokt beslut  och att det var enhälligt gläder mig, säger Christian Borenius, ordförande för Handelsgillet.

Stadgeändringen bör ännu godkännas på ett andra föreningsmöte till vilket sammankallas separat.

Valmötet beslöt också enhälligt följande:

Handelsgillets styrelse 2024
Christian Borenius omvaldes vid valmötet enhälligt till ordförande för Handelsgillet.

På ikraftvarande mandat sitter sedan tidigare Thomas Selenius och Kenneth Söderholm.

Thomas Hallbäck, Olof Rehn, Carl Johan Schauman och Christian Wentzel omvaldes för perioden 2024-2025.

Verksamhetsplanen för 2024
Verksamhetsplanen för 2024 godkändes, klicka här för Verksamhetsplanen.