Projekt Fredrika lyfter fram det svenska Finland på Wikipedia

20.03.2023 kl. 13:25

Flera tusen Wikipedia-artiklar på 40 språk, hundratals nya artiklar och över 45000 editeringar på Wikidata har skett som en del av Projekt Fredrika sedan starten 2017.

Initiativtagare till Projekt Fredrika https://projektfredrika.fi/ är Kaj Arnö som också leder verksamheten i egenskap av styrelseordförande. Han insåg att det som inte syns på Wikipedia i något skede kommer att suddas ut från det kollektiva minnet och beslöt att starta projektet för att systematiskt skapa information om det svenska Finland på Wikipedia både på svenska och på övriga språk. 

”Det svenska i Finland riskerar att falla i glömska om informationen inte finns tillgänglig på Wikipedia. Samtidigt ger Wikipedia möjlighet att nå ut till en betydligt större publik än Svenskfinland eftersom Wikipedia inte baserar sig på landsgränser utan på språk”, säger Arnö. 

Till en början finansierades verksamheten med bidrag från i första hand Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska folkskolans vänner. Även Stiftelsen Tre Smeder och Sparbanksstiftelsen i Nagu har bidragit med understöd. Från och med 2022 har Svenska Litteratursällskapet varit centralt för Fredrika; Biografiskt Lexikon för Finland samt Förvaltningshistorisk ordbok har avspeglats på Wikipedia; tillsammans med Uppslagsverket Finland bildar BLF och FHO nu en Finland-specifik trio bland de fjorton mest centrala källorna på svenska Wikipedia, i sällskap av SAOB, SAOL, Nationalencyklopedin, Bonniers lexikon, Bonniers ordbok, bibelverser och Runeberg.org.

Bland arbetet utfört av projektledaren och medgrundaren Robert Silén som varit med sedan 2017 ingår också införandet av SLS fotoskatt från sls.finna.fi. Under 2023 har Fredrika börjat införa SLS dialektprov samt SLS gedigna arkiv om Edelfelt och Topelius. År 2019 tog Projekt Fredrika i bruk artificiell intelligens som förutom att analysera texter även skriver text. Det har ökat effektiviteten och har gjort det möjligt att halvautomatiskt editera artiklar. 

Projekt Fredrika är närvarande också på YouTube med information om projektet och tips om hur man redigerar och laddar upp information på Wikipedia: https://www.youtube.com/@projektfredrikar.f.8985 

Några axplock ur Projekt Fredrikas blogg: 

Affärstidningen Forum har anlitat Fredrika för balsamering av tidningarna på webbsajten https://forum-mag.fi/ och för avspeglandet av informationen på öppen data – se även Hur mår forum-mag.fi?  

Fredrika har ordnat skrivstugor för Svenska folkskolans vänner.

Fredrika har dokumenterat Finlandssvenska tekniker för TFiF.

Fredrika har engagerat sig i Wikimedia Finlands styrelse.


Mer information om Projekt Fredrika finns på https://projektfredrika.fi/om/, i Fredrikas Årsberättelse (20 sidor PDF) eller i överblicken Det svenska Finland på Wikipedia (24 sidor PDF).