Sommartid

18.06.2020 kl. 10:00

Från och med måndagen den 3 augusti är kansliet bemannat efter sommarpausen. Kanslitiden är som vanligt kl. 09.00–14.00. Kansliets telefonnummer är 09 669 798.

På grund av coronapandemin kan kansliet tills vidare inte ta emot besök.

Trevlig sommar önskar kanslipersonalen!