Boksluten för 2023

15.03.2024 kl. 21:19
Bokslutsmötet hölls den 14 mars på Handelsgillet

Fastställdes bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

Klicka här för Handelsgillets i Helsingfors r.f. bokslut

Kilicka här för Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegårdens bokslut