I modulen nedan anmäler du dig till tisdagslunchen den 30 november kl. 12.00

Anförande av Gillemedlemmen Kristian Stenius