Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Extra föreningsmöte / Dagordning

02.10.2019 kl. 11:22
Extra föreningsmöte den 10 oktober 2019 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Auditorium 309

Dagordning

 

1.Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

4. Mötets lagenlighet och beslutsförhet

5. Presentation av gårdsprojektets nuläge

  •        Huvudplanerare arkitekt Stefan Ahlman
  •        Styrelseordförande Johan Hjelt

6. Styrelsens förslag till Handelsgillets och Fastighets Ab Gillegårdens åtgärder.

Beslut om rekommendation till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården att lyfta banklån, låta inteckna fastighet, att göra nödvändiga pantsättningar av pantbrev och aktier 

Beslut om givande av borgensförbindelse till säkerhet för bankkredit till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården, samt härmed sammanhängande frågor

7.  Mötet avslutas

 

DAGORDNINGEN I PDF-FORMAT

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....