Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Bygget går enligt plan

12.08.2019 kl. 11:14
Saneringen av Handelsgillets fastighet kom planenligt i gång före sommarpausen. Gillets och restaurangens lokaliteter beräknas vara inflyttningsklara i början av mars nästa år och hotellrummen ungefär en månad tidigare. Tågordningen dikteras av byggtekniska orsaker.

Cantina West började tömma sina lokaliteter och köket den 17 juni. Ungefär samtidigt tömde Gillet sina lokaliteter. Med denna goda start kunde rivningsarbetena börja den 1 juli i gårdsflygeln. Större överraskningar besparades vi från i detta skede. 

 

Efter rivningsarbetena i juli-augusti har byggnaden inventerats. Det har dels gällt byggnadstekniska frågor, dels registrering av interiör och inredningsdetaljer.

 

Byggnadsarbetena började med hotelldelen. Arbetet har framskridit raskt enligt plan. En av utmaningarna har varit att garantera ljudisoleringen av hotellokaliteterna.

 

Ombyggnaden av gårdsplanen till restauranglokaliteter, och gårdsflygelns övriga våningar, börjar i mitten av augusti. Arbetet börjar med rivning och ombyggnad av köksgolvet. Uppförandet av det nya glastaket inleds i det sista skedet, då de största arbetena är färdiga i gårdsflygeln. 

 

Interiör- och inredningsfrågor bearbetas som bäst av våra arkitekter. 

 

Färska uppgifter om byggprojekten publiceras här på handelsgillet.fi med cirka två veckors mellanrum.

 

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....