Handelsgillet i Helsingfors r.f. är en samlingsplats för dig som är intresserad av handel, industri, sjöfart och ett gemytligt broderskap. Föreningen grundades år 1857 för att utbilda handelsbiträden. Idag är Gillet en av landets äldsta föreningar, en herrklubb med mångfasetterad verksamhet.

Gillet ordnar årligen tiotals kurser, exkursioner, seminarier och fester för sina medlemmar, ibland också med damer. Den dynamiska föreningen har haft ett klart uppsving under de senaste åren och har nu drygt 1 000 medlemmar, verksamma inom näringslivet, samhället och kulturen. Gillet engagerar sig också i samhällsdebatten och informerar om skeenden inom sitt verksamhetsområde. Detta framför allt via medlemstidningen Gillebladet.

Handelsgillet verkar i egna lokaliteter på Kaserngatan 23.

 

UNDER HÖSTEN 2019 OCH VÅREN 2019 ÄR FASTIGHETEN UNDER OMBYGGNAD OCH KLUBBUTRYMMEN FINNS INTE

 

Här samlas medlemmarna, ibland långt över 100 personer, till Gilleaftnar med aktuella föredrag om torsdagarna. Här verkar också ett tiotal klubbar där medlemmarna kan idka sina hobbyer såsom biljard, bridge, business, börskunskap, filateli, fiske, golf, historia, jazz, matlagning, vinprovning, och whiskyprovning.

Som medlem kan du besöka din klubb varje dag. I klubbrummet serveras mat och dryck till medlemspriser. Se medlemskap och medlemsförmåner.

Vill du hålla möte med kunder och kolleger eller bara äta lunch med en kompis, går det bra att göra det i något av Gillets fyra kabinett: Donator, Sinebrychoff, Hartwall eller Wiborg.

Handelsgillet är en allmännyttig förening.

Handelsgillets stadgar ser du här.

 

Handelsgillets hedersordförande

Handelsgillet har en hedersordförande: Rolf Gallen (1930) medlem sedan 1962, pensionerad bankdirektör.
Gillet: Styrelsemedlem 1973-75, 1982-90, Ordförande 1975-78, PR ordförande 1975-78, EU ordförande 1975-78, RD 1977-78, RR ordförande 1982-90, EU ordförande 1990, Brödrafonden 1993-2016, Ordförande för 125-årshistorikens redaktionskommitté,  Ordförande för 150-årshistorikens redaktionskommitté, Medlem i 150-års jubileumskommittén 2007, Lilla förtjänsttecknet 1977, Stora förtjänsttecknet 1979, Hedersmedlem 2000, Hedersordförande 2004, Gillets standar nr 21 2005.

  

Ansökan om understöd från Stiftelsen Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond

Stiftelsens Handelsgillets i Helsingfors Brödrafond ändamål är att ekonomiskt understöda:
a) i ekonomiskt trångmål varande personer och
b) i Helsingfors med dess omnejd bosatta studerande.
Understöden beviljas med stöd av en ansökan som den sökande eller annan person riktar till styrelsen för stiftelsen. Ifylld blankett sändes till Handelsgillets kansli. Understöden beviljas främst åt medlemmar i Handelsgillet i Helsingfors r.f. samt deras änkor och barn.

Brödrafonden ansökningsblankett pdf

Stiftelsen behandlar ansökningarna på följande sätt:
- stiftelsen samlar understödsansökningarna och styrelsen besluter om understöden
- stiftelsen ger inte skriftliga bedömningar eller utlåtande till sökande
- stiftelsen meddelar per brev eller e-postmeddelande om beviljade och icke-beviljade understöd
- stiftelsen sparar dock för historisk forskning uppgifter om understödstagarnas namn och beskrivning av projektet för vilket understöd har beviljats
- uppgifter lämnas inte till tredje part med undantag av de understöd som ska anmälas till skatteverket 

 

Skråväsendet

Skråväsendet är en insamlingskampanj som startade i januari 2014. De insamlade medlen öronmärks för upprätthållande av fastigheter samt klubb- och möteslokaliteter. Du lånar 1000, 2000, 3000 eller 10 000 euro åt Handelsgillet. Du kan säga upp lånet med tre månaders varsel. Du kan när som helst konvertera lånet till en donation.

Skråväsendets understödsblankett

 

Testamenten

Handelsgillet tar emot donationer och Gillebroder Olof Rehn har satt upp en mall för uppgörande av testamente. Man kan kontakta Gillebroder Olof Rehn i dessa frågor.

Testamente-modellpdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedersordförande Rolf Gallens porträtt som

avtäcktes 1.9.2007. Konstnär Alexandre Bakarev.