Innehåll

 

 

 

Boka plats till JULLUNCHEN fr.o.m. 13.11 kl. 10.00

Innehåll

 

 

 

 

Adlercreutz 14.11.2019

 

Innehåll

 

 

 

NYTT STÄLLE

DELTAGARANTALET
ÖKATS TILL 110!

Anders Wiklöf 21.11.2019

 

 

Beslut om byggstart

22.05.2019 kl. 10:58
Handelsgillet har beslutat förverkliga de byggprojekt som planerats under ett par år. Beslutet fattades enhälligt vid ett extra föreningsmöte tisdagen den 21 maj. I mötet deltog 69 Gillebröder.

Beslutet innebär att tredje våningen i den så kallade gårdsbyggnaden byggs om till 10 hotellrum och hyrs ut till Hotel F6 på Fabiansgatan. Hotellgästerna kommer till Gillefastigheten via en tub från Hotel F6 och har inte tillträde till Gillets lokaliteter.

Den andra delen av projektet omfattar att innergården täcks och förvandlas till restauranglokaliteter. Dessutom byggs restaurangköket om. Restaurang Cantina West fortsätter som hyresgäst.

Klubblokaliteterna för Gilles medlemmar är den tredje helheten. De flyttar ner till andra våningen som renoveras för ändamålet.

Totalkostnaden för hela projektet, som också omfattar sanering av VVS och el, belöper sig till 5,7 miljoner euro.

Mötet gav styrelsen för Handelsgillet fullmakt att ta ett banklån på högst 5,2 miljoner euro och att ge nödvändiga säkerheter.

Byggstarten för samtliga projekt är beräknad till mellan den 22 juni och 31 augusti. Enligt beräkningarna kan Gillet och hyresgästerna flytta in i månadsskiftet januari-februari år 2020.

 

Anslagstavlan

Betalning av måltid Gilleaftonen 14.11.2019

Deltagarna i aftonen på Hanken med Anders Adlercreutz ombedes betala in 38€ för mat och dryck till Gillets konto.Läs mera »
13.11.2019 kl. 11:20

Förskjutning av tidtabellen

Saneringen av restaurang- och klubblokaliteterna i Gillefastigheten blir färdig något senare än beräknat. Orsaken är att detaljplaneringen krävde mera tid än väntat. Det här innebär att Handelsgillet befinner sig i exil hela vårterminen och att all verksamhet sker på andra ställen. Enligt den tidigare tidtabellen skulle lokaliteterna vara inflyttningsklara före slutet av mars.Läs mera »
12.09.2019 kl. 10:41

Gårdsbyggnaden blir bolag

Handelsgillets extra föreningsmöte den 5 juni beslutade enhälligt att bolagisera föreningens fastighetsverksamhet, det vill säga gårdsbyggnaden och tomten på Kaserngatan 23, vilka i sin helhet ägs av Handelsgillet. Det sker genom att grunda Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården. Läs mera »
06.06.2019 kl. 13:08

Möteslokaler under byggtiden

Under byggtiden är det upp till klubbledarna att boka alternativa utrymmen för klubbarnas verksamhet. Gillet tipsar om följande utrymmen:Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:59